Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie utworzenia środków specjalnych jednostki budżetowej – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu