Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wersja z dnia

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej.

Potrzebne dokumenty:

  • wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej
  • dokumentacja geologiczna w 4 egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej na 4 informatycznych nośnikach danych, wykonany zgodnie z wymaganiami art. 88 - 91 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.  (Dz. U. 2017.2126 ) oraz przepisami wydanymi na jego podstawie.


Opłaty:
10 zł za wydanie decyzji administracyjnej

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie bądź na konto Urzędu Miasta Ostróda  BNP PARIBAS 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty ( w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej)


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 423 tel. (0-89) 642-98-14.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r.  (Dz. U. 2017.2126 ) Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. 2020.1064 t.j.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r.  w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016. Poz. 2033),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem węglowodorów (Dz. U. z 2015. Poz. 987)

Załączniki