Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w zakresie świadczenia usług nadzoru techniczno - merytorycznego w projekcie pn. „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap II”

 Postępowanie udostępnione na stronie: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/68becf57-3efc-4ce9-a20c-e9e30dfffbf4

Załączniki