Wersja nieobowiązująca z dnia

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w zakresie świadczenia usług nadzoru techniczno - merytorycznego w projekcie pn. „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap II”

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/68becf57-3efc-4ce9-a20c-e9e30dfffbf4

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.