Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz petycji złożonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie w 2021 roku

Wykaz petycji złożonych w Starostwie Powiatowym
w Ostródzie w 2021 roku

 

Wykaz petycji rozpatrzonych przez Starostę Ostródzkiego

Lp.

Skan petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

Uwagi

1

petycja (kliknij aby pobrać, plik PDF)

17.03.2021 

 

23.03.2021 r. - udzielono odpowiedzi, petycję, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach pozostawia sie bez rozpatrzenia

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych (kliknij aby pobrać, plik DOCX)

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Wykaz petycji rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu

Lp.

Skan petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

Uwagi

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz petycji rozpatrzonych przez Radę Powiatu

Lp.

Skan petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

Uwagi

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3