Wersja obowiązująca z dnia

Plan kontroli na 2021 rok

PLAN KONTROLI NA 2021 ROK

(po zmianach - październik 2021 r.)

Lp.

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Termin

Uwagi

1

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty

Styczeń /luty

AWK

2

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska z siedzibą  w Warszawie- DPS Szyldak

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2020

-weryfikacja kosztu pobytu-

Styczeń/Luty

AWK

3

Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski -DPS Molza

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2020

-weryfikacja kosztu pobytu-

Styczeń/ Luty

AWK

4

Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin ul. Żeromskiego 19

14-300 Morąg Dom Dziecka w Morągu Promyk

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2020

-weryfikacja kosztu utrzymania wychowanka-

Luty

AWK

5

Dom Dziecka im. Sybiraków

w Szymonowie

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2020

-weryfikacja kosztu utrzymania wychowanka-

Luty /Marzec

AWK

6

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Kontrola gospodarki finansowej2020 - wybrane zagadnienia. Kontrola regulacji i procedur wewnętrznych

Marzec

AWK

7

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie

Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2020

Kwiecień

AWK/OKS

8

PCPR w Ostródzie

Kontrola sprawdzająca wdrożenie zaleceń kontroli

Czerwiec

AWK

9

SMS w Ostródzie

Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2020

Czerwiec

AWK/OKS

10

SOSW w Szymanowie

Kontrola sprawdzająca wdrożenie zaleceń kontroli

Czerwiec /Lipiec

AWK

11

SOSW w Miłakowie

Kontrola sprawdzająca wdrożenie zaleceń kontroli

Czerwiec/Lipiec

AWK

12

 PSONI koło w Ostródzie PŚDS w Ostródzie

Kontrola wykorzystania dotacji

za rok 2020

Sierpień/ wrzesień

AWK

13

TPD Morąg ŚDS w Morągu

Kontrola wykorzystania dotacji

za rok 2020

Sierpień/ wrzesień

AWK

14

I LO im J. Bażyńskiego w Ostródzie

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej

za rok 2020

Październik/listopad

AWK

15

 Grupa Pascal sp. z o.o.  

/ szkoły w Ostródzie /

Kontrola wykorzystania dotacji

za rok 2020

Listopad

AWK

16

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty

Grudzień

AWK

  Ostróda dn. 20.10.2021 r.