Wersja obowiązująca z dnia

Decyzja nakładająca wykonanie przeglądu ekologicznego składowisk odpadów

Decyzja nakładająca wykonanie przeglądu ekologicznego składowisk odpadów

W razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

Podstawa prawna
Art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz. 150)