Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Informacja o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego udzielonego podmiotowi OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o., Górka 15, 14-100 Ostróda na prowadzenie instalacji klasyfikowanej jako instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 75 Mg/dobę

Ostróda, 18 stycznia 2021 r.

RLŚ.6222.4.2020

INFORMACJA

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) 

Starosta Ostródzki

informuje o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane udzielone podmiotowi OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o., Górka 15, 14-100 Ostróda na prowadzenie instalacji klasyfikowanej jako instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 75 Mg/dobę oraz udostępnia jego treść.

Załączniki: