Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski | wersja archiwalna

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ

Ostróda, 11 stycznia 2021 roku

 

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ

 

Podmiot sprzedający: Powiat Ostródzki

Siedziba organu: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5

Kontakt: 89 642 98 67

Starosta Ostródzki działając na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1, 107d § 2 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 19 stycznia 2021 roku o godz. 9.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 220, odbędzie się LICYTACJA RUCHOMOŚCI.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. pojazd marki Daewoo FSO Matiz, Nr VIN KLA4M11BDYC336042 rok produkcji 1999 Pojazd został wyceniony przez rzeczoznawcę samochodowego na kwotę 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł),
  2. pojazd marki Mitsubishi Colt, Nr VIN JMBMNCJ1ATU041976 rok produkcji 1998. Pojazd został wyceniony przez rzeczoznawcę samochodowego na kwotę 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł),

 

W przypadku niedojścia do skutku licytacji w pierwszym terminie, zostanie przeprowadzona ponowna licytacja (drugi termin licytacyjny) w dniu 19 stycznia 2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój  nr 220.

 

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej pojazdu. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wyniesie połowę wartości szacunkowej pojazdu.

Cenę nabycia należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie tuż po zakończeniu licytacji. Jeżeli cena ta nie zostanie uiszczona nabywca traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. 

 

Pojazd można oglądać na parkingu po uzgodnieniu z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Dokumentacja fotograficzna do wglądu w Wydziale Komunikacji i Transportu w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 408.

 

Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia
z powodu wad pojazdu, mylnego oszacowania lub innych przyczyn.

Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywołania.

 

Osoby uprawnione do udzielania informacji nt. licytacji:

Kamil Skolmowski – Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu,

tel. 89 642 98 67.

Starosta Ostródzki zastrzega sobie możliwość unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

Informacja o licytacji znajduje się na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego
w Ostródzie i stronie internetowej: bip.powiat.ostroda.pl

 

STAROSTA

Andrzej Wiczkowski