Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Informacja o zmianie pozwolenia zintegrowanego udzielonego firmie Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o., ul. Bielska 69, 43-520 Chybie na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę, zlokalizowanej na terenie Ubojni drobiu w Lubajnach 45

Ostróda, 05 stycznia 2021 r.

RLŚ.6222.16.2016

INFORMACJA

Na podstawie art. 38, w związku z art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) 

Starosta Ostródzki

udostępnia decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowanego udzielone firmie Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o., ul. Bielska 69, 43-520 Chybie na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę, zlokalizowanej na terenie Ubojni drobiu w Lubajnach 45.

Załączniki: