Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Szymon Zambrzycki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych Dzierżawców. Umowy zostaną zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Wykaz nieruchomości

Lp.

położenie nieruchomości,

oznaczenie wg ewidencji gruntów,

nr księgi wieczystej

powierzchnia dzierżawionego gruntu

Opis

nieruchomości, cel dzierżawy

   czynsz dzierżawny

1

MIASTO  MORĄG

obręb: Nr 1

ul. Żeromskiego 19

dz. nr 192/10

KW EL2O/00021515/6

 

18,00 m 2

 

 

grunt pod garażem blaszanym stanowiącym własność Dzierżawcy

czynsz miesięczny:

44,28 zł  (czterdzieści cztery 28/100),

w tym 23% podatku VAT

18,00 m 2 x 2,00 zł + 23 % VAT= 44,28 zł

2

MIASTO  MORĄG

obręb: Nr 1

ul. Żeromskiego 19

dz. nr 192/10

KW EL2O/00021515/6

 

19,04 m2

grunt pod garażem blaszanym stanowiącym własność Dzierżawcy

czynsz miesięczny:

46,84 zł  (czterdzieści sześć 84/100 ),

w tym 23% podatku VAT

19,04 m 2 x 2,00 zł + 23 % VAT = 46,84 zł

3

MIASTO  MORĄG

obręb: Nr 1

ul. Żeromskiego 19

dz. nr 192/10

KW EL2O/00021515/6

17,55 m 2

grunt pod garażem blaszanym stanowiącym własność Dzierżawcy

czynsz miesięczny:

43,17 zł  ( czterdzieści trzy 17/100 ),

w tym 23% podatku VAT

17,55 m 2 x 2,00 zł + 23 % VAT= 43,17 zł

 

Czynsz płatny jest miesięcznie, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca  w kasie Starostwa Powiatowego   w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego  5, w Morągu przy   ul. 11-go Listopada 9,  bądź na konto: PKO Bank Polski 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem gruntu, w tym podatku od nieruchomości. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki czynszu na kolejne lata, nie więcej niż o 10% w stosunku do czynszu z roku poprzedniego.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz umieszcza na stronie internetowej http://www.bip.powiat.ostroda.pl  

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, p. Nr 323  lub telefonicznie pod  nr te. 89- 642-98-34

 

Ostróda, dnia  23.12.2020 r.

STAROSTA

Andrzej Wiczkowski