Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacja wydziału Budownictwa i Architektury

INFORMACJA
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

INFORMACJE TELEFONICZNE UDZIELANE SĄ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 12:00 DO 15:00