Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Obwieszczenie w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej : budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wraz z linią zasilającą na działce nr 23/68 obr. Górka, gm. Ostróda

Ostróda, 20.11.2020

Nasz znak: 
BA.6740.466.2020

OBWIESZCZENIE 
Starosty Ostródzkiego


Zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

informuję,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa nr 7, 02-677 Warszawa w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej: 
budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wraz z linią zasilającą na działce nr 23/68  obr. Górka, gm. Ostróda.

 

 

Z up. STAROSTY

Daniel Ruciński
NACZELNIK
Wydziału Budownictwa i Architektury