Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Szymon Zambrzycki

Starosta Ostródzki podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu pozwolenia na budowę na rzecz inwestora Grzegorza Rafalskiego, obejmujące budowę zakładu produkcji smalcu spożywczego na dz. nr 87 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 400 i 71/77 w m. Łukta.

Nasz znak:
BA.6740.268.2020

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 6  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Ostródzki podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu pozwolenia na budowę na rzecz inwestora Grzegorza Rafalskiego.

obejmujące:

budowę zakładu produkcji smalcu spożywczego na dz. nr 87 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 400 i 71/77 w m. Łukta.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 436, tel. (89) 642-98-18), w godzinach pracy urzędu.

 

Z up. STAROSTY

Daniel Ruciński
NACZELNIK
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY