Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z Ujęcia Wody Podziemnej na Wiejskim Ujęciu Wody w m.Dąbrówno