Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Międzylesie, gmina Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 23/8 o pow. 0,0851 ha

Ostróda, dnia 15 września 2020 r.

GN.6852.1.20.2020.IJ

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 oraz art. 114 ust. 3 i ust. 4, w związku z art. 124 ust. 2 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

STAROSTA OSTRÓDZKI

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Międzylesie, gmina Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 23/8 o pow. 0,0851 ha (księga wieczysta Nr EL1O/00013376/3), w celu wykonania prac polegających na przebudowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV.

Jednocześnie Starosta Ostródzki wzywa wszystkie zainteresowane strony, aby w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się do Starostwa Powiatowego w Ostródzie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pokój 324, tel. (89) 642-98-51 i wykazały prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości. Po upływie ww. terminu zostanie wszczęte postępowanie w niniejszej sprawie.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 17 września 2020 r.

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski