Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Informacja o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki  i przetwórstwa produktów spożywczych z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, w części dotyczącej oznaczenia podmiotu prowadzącego instalację udzielonego Animex Foods Sp. z o.o. z/s w Warszawie.

 

Ostróda, 18 września 2020 r.


RLŚ.6222.14.2020

INFORMACJA

Na podstawie art. 38, w związku z art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) 

Starosta Ostródzki

udostępnia decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, w części dotyczącej oznaczenia podmiotu prowadzącego instalację  udzielone Animex Foods Sp. z o.o. z/s w Warszawie.

Załączniki: