Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Umowa zostanie zawarta na czas określony: od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

Wykaz nieruchomości

Lp.

położenie  nieruchomości,
oznaczenie wg ewidencji gruntów, nr księgi wieczystej

pow.
gruntu

Opis nieruchomości,
przeznaczenie

czynsz dzierżawny

1

MIASTO OSTRÓDA

obręb nr 9

działka nr 159/45 pow. 0,0474 ha

KW Nr EL1O/00030413/0

105 m2

działka o regularnym kształcie, porośnięta drzewami, wydzierżawiany fragment gruntu przeznaczony pod lokalizację wiaty śmietnikowej oraz garażu blaszanego dla potrzeb Laboratorium BIOLAB

 

Roczny czynsz dzierżawny wynosi:

6,00 zł x 1m2 powierzchni gruntu + 23% VAT = 774,90 zł

 

Czynsz płatny jest w terminie do 15 dnia miesiąca, za który przypada należność, bez uprzedniego wezwania, do kasy Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego  5, w Morągu przy ul. 11-go Listopada 9, bądź na konto bankowe:

PKO Bank Polski  04 1020 1811 0000 0802 0271 6884.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem gruntu, w tym podatku od nieruchomości.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni  ( począwszy do dnia 10.08.2020 r. ) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, p. nr 323  lub telefonicznie pod  nr tel.89 642 98 34

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

 

 

Ostróda, dnia 07.08.2020 r.