Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych na 2021 rok

Ostróda, dnia 7.08.2020 r.

Zaproszenie


W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2021” zapraszam Organizacje Pozarządowe i Podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do składania proponowanych zadań publicznych. 
Zgłoszone propozycje posłużą do opracowania listy zadań publicznych przeznaczonych do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2021 r. 
Wypełniony formularz stanowiący załącznik do pisma, należy odesłać na adres:  a.rosloniec@powiat.ostroda.pl lub wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe  w Ostródzie, ul. Jana III  Sobieskiego 5,  14-100 Ostróda z dopiskiem „Zgłoszenie propozycji do projektu programu współpracy na rok 2021” w terminie do 11 września 2020 roku do godz.15:00. 

- w załączeniu: formularz zgłoszenia propozycji zadania


Starosta Ostródzki 
Andrzej Wiczkowski 
 

Załączniki: