Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY


    
Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65)  Zarząd Powiatu  w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Umowa zostanie zawarta na czas określony: od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wykaz nieruchomości

Lp.

położenie  nieruchomości,

oznaczenie wg ewidencji gruntów, nr księgi wieczystej

pow.

gruntu

Opis nieruchomości,

przeznaczenie

czynsz dzierżawny

1

GMINA MAŁDYTY

obręb STARE KIEŁKUTY

m. Dobrocin

działka nr 6/5 pow. 3,5331 ha

KW Nr EL2O/00023792/5

 

 

12 m2

 

 

 

działka niezabudowana, wydzierżawiany fragment gruntu przeznaczony pod lokalizację wiaty śmietnikowej dla potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej Dobrocin 53

 

 

Roczny czynsz dzierżawny wynosi 6,00 zł x 1 m 2 gruntu + 23% VAT tj:

72,00 zł  + 23% VAT = 88,56 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem 56/100)

czynsz dzierżawny za rok 2020 wynosi:  24,00 zł + 23% VAT = 29,52 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć 52/100) - czynsz za okres 4 miesięcy

2

GMINA MAŁDYTY

obręb STARE KIEŁKUTY

m. Dobrocin

działka nr 6/5 pow. 3,5331 ha

KW Nr EL2O/00023792/5

 

15 m2

 

 

 

działka niezabudowana, wydzierżawiany fragment gruntu przeznaczony pod lokalizację wiaty śmietnikowej dla potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej Dobrocin 52

 

 

Roczny czynsz dzierżawny wynosi 6,00 zł x 1 m 2 gruntu + 23% VAT tj:

90,00 zł  + 23% VAT = 110,70 zł (słownie złotych: sto dziesięć 70/100)

czynsz dzierżawny za rok 2020 wynosi:  30,00 zł + 23% VAT = 36,90 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć 90/100) - czynsz za okres 4 miesięcy

 

Czynsz płatny jest w terminie do dnia 15 września roku, za który przypada należność, bez uprzedniego wezwania,  do kasy Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego  5, w Morągu przy ul. 11-go Listopada 9, bądź na konto:
PKO Bank Polski  04 1020 1811 0000 0802 0271 6884.
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem gruntu, w tym podatku od nieruchomości.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni  ( począwszy do dnia 05.08.2020 r. ) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na stronie internetowej
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, p. nr 323  lub telefonicznie pod  nr tel.89 642 98 34


STAROSTA
Andrzej Wiczkowski