Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Oświadczenia majątkowe: Zarząd Powiatu

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau | wersja archiwalna

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

WICZKOWSKI Andrzej

Przewodniczący

2

KACPRZYK Jan Henryk

Wiceprzewodniczący

3

OSTAS Grażyna Elżbieta

Członek

4

STRZYLAK Piotr

Członek

5

HUSAR Marek

Członek

Anonimizacji danych osobowych dokonano na podstawie:

  • ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 5 ust. 2)
  • ustawy o samorządzie powiatowym (art. 25d ust. 1)