Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana licencji na transport drogowy, wydawanie dodatkowych wypisów do licencji

Zmiana licencji na transport drogowy, wydawanie dodatkowych wypisów do licencji

 

W przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu należy wystąpić o zmianę licencji.

  1. Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
  2. Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
  3. W przypadku utraty wypisu z licencji przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony wypis z licencji zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.
  4. Za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji. Przepis stosuje się odpowiednio:
  1. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
  2. W innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
  3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziona licencja zostanie niezwłocznie zwrócona organowi, który jej udzielił.

 

Opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy:

 

Okres ważności licencji
Od 2 do 15 lat Do 30 lat Do 50 lat
800 900 1000

 

Załączniki