Wersja obowiązująca z dnia

Wtórnik tablic / dodatkowa tablica

Wniosek o  wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych (osobiście lub przez pełnomocnika)
Załącznikami do wniosku są: 

 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie z Policji potwierdzające fakt zgłoszenia kradzieży tablicy/tablic rejestracyjnych, w przypadku ich kradzieży,
 • tablicę rejestracyjną w celu jej zalegalizowania, jeżeli właściciel wnioskował o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej,

W przypadku wnioskowania o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną lub wydania wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej:

 • Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej służącej do oznaczenia bagażnika lub wydania wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej (osobiście lub przez pełnomocnika).

Opłaty:

 1. wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej samochodowej – 52,50 zł,
 2. wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej celem oznaczenia bagażnika lub wtórnika tablicy rejestracyjnej dodatkowej – 52,50 zł,
 3. wtórnik kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych – 92,50 zł, 
 4. wtórnik tablicy na przyczepy, ciągniki, motocykle- 52,50 zł,
 5. wtórnik tablicy motorowerowej – 42,50 zł,

Opłat można dokonać:

 • w kasie (gotówka, karta ) Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)
  lub na konto urzędu:
 • PKO BP 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884 (opłata komunikacyjna).

Opłatę skarbową  można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Ostródzie nr konta  19 1160 2202 0000 0005 0164 4789,  lub bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie -Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 , 104 – parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta  I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów:
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: 
poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642-98-82

Oddział w Morągu: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 14:00.
Tel. 89 642 98 06; 89 642 98 39

Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Podstawa prawna

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r poz. 775 ze zm.).
 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 poz. 1047ze zm.).
 3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r poz. 1847).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji  i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów  (Dz.U. z 2022 r poz. 1847).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2022r poz. 1849).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz.U. z 2022r poz. 1848).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2021r poz. 100 ze zm).

Załączniki