Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Poradnik interesanta Wydział Komunikacji i Transportu

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Wtórnik tablic / dodatkowa tablica

Wtórnik tablic / dodatkowa tablica

 

Wniosek o  wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych (osobiście lub przez pełnomocnika)

Załącznikami do wniosku są: 

 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie z Policji potwierdzające fakt zgłoszenia kradzieży tablicy/tablic rejestracyjnych, w przypadku ich kradzieży,
 • tablicę rejestracyjną w celu jej zalegalizowania, jeżeli właściciel wnioskował o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej,

 

W przypadku wnioskowania o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną lub wydania wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej:

 • Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej służącej do oznaczenia bagażnika lub wydania wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej (osobiście lub przez pełnomocnika).

 

Opłaty:

 1. wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej samochodowej – 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł)
 2. wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej celem oznaczenia bagażnika lub wtórnika tablicy rejestracyjnej dodatkowej – 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).
 3. wtórnik kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych – 93,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 92,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).
 4. tablice tymczasowe – 62,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 61,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł)

Opłat można dokonać:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)
  lub na konto urzędu:
  PKO BP 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884 (opłata komunikacyjna)
  PKO BP 49 1020 1811 0000 0802 0271 6850 (opłata ewidencyjna).
 • przy użyciu terminala płatniczego znajdującego  się w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji i Transportu w Ostródzie (odpowiednio w Oddziale Komunikacji i Transportu w Morągu) – opłata manipulacyjna 2 zł od transakcji.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • 14 dni


Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 – parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta – I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów:
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642-98-82 
Oddział w Morągu: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00.

Tel. 757 42 44

Postawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 ze zm.)

Załączniki: