Wersja obowiązująca z dnia

Mienie Powiatu Ostródzkiego - stan na 31.12.2019

MIENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO

wg stanu na dzień 31.12.2019 roku

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1259 działek o łącznej powierzchni 1089,3689 ha -  wykaz stanowi załącznik Nr 1 (Kliknij aby pobrać, plik PDF),  

w tym:

  • 62 działki o łącznej powierzchni 39,7590 ha pozostaje w trwałym zarządzie 12 jednostek organizacyjnych powiatu- wykaz stanowi załącznik Nr 2 (Kliknij aby pobrać, plik PDF),
  • 102 działki o łącznej powierzchni 72,9500 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu, w tym siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane,  nieruchomości wydzierżawione, przekazane w użyczenie, w użytkowanie wieczyste,  przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych oraz nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, w których powiat jest właścicielem lokali mieszkalnych - wykaz stanowi załącznik Nr 3 (Kliknij aby pobrać, plik PDF),
  • 1095 działek o łącznej powierzchni 977,4180 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych przekazane w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie.

   Powiat Ostródzki na dzień 31 grudnia 2019 r. był  właścicielem 13 lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielorodzinnych - wykaz lokali stanowi załącznik Nr 4 (Kliknij aby pobrać, plik PDF).