Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz petycji złożonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie w 2019 roku

Wykaz petycji złożonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie w 2019 roku

 

Wykaz petycji skierowanych do Starosty Ostródzkiego

 

Wykaz petycji
Lp. Skan petycji Data złożenia Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja  Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji Uwagi
1

petycja (kliknij aby pobrać, plik PDF)

 

27.02.2019r.

Sołtys Lewałdu Wielkiego Marek Kliniewski

1.03.2019 r. - petycję przekazano do rozpatrzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie

Pismem z dnia 27.03.2019 r. poinformowano zainteresowanego, że na odcinku drogi powiatowej 1224N Rumienica-Lewałd Wielki-dr nr 1255 (Dąbrówno) zostaną przeprowadzone konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznej.

klauzula informacyjna petycje w załączeniu (kliknij aby pobrać, plik PDF)
2 petycja (kliknij aby pobrać, plik PDF) 14.06.2019r. -

14.06.2019 r. petycję przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych, celem zapoznania i udzielenia wyjaśnień w kwestiach zawartych w petycji

 

27.06.2019 r. udzielono odpowiedzi wyjaśniającej, w której poinformowano, że w powiecie ostródzkim nie odnotowano takich przypadków, w których koszty związane z usuwaniem odpadów po wypadkach czy kolizjach drogowych byłyby pokrywane z budżetu powiatu
 
3 petycja (kliknij aby pobrać, plik PDF) 14.11.2019r. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13  00-412 Warszawa W dniu 20 listopada 2019 r. udzielono odpowiedzi, w której petycję uznano za bezzasadną, gdyż w tutejszym urzędzie funkcjonują terminale płatnicze, które w pełni zabezpieczają potrzeby interesantów w zakresie płatności bezgotówkowych i w związku z tym nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek analiz w tym zakresie.  

 

 

 

Wykaz petycji skierowanych do Rady Powiatu w Ostródzie

 

Wykaz petycji
Lp. Skan petycji Data złożenia Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja  Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji Uwagi
1

petycja (kliknij aby pobrać, plik PDF)

korekta (kliknij aby pobrać, plik PDF)

1.08.2019r.

radca prawny Konrad Cezary Łakomy

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy

ul. Onyksowa 11/1 20-582 Lublin

21.08.2019 r. - Petycję przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Ostródzie.

 

4.10.2019 r.- udzielono odpowiedzi, w której petycję uznano za bezzasadną Uuchwała IX/74/2019)

 

 

 

 

Wykaz petycji skierowanych do Zarządu Powiatu w Ostródzie

 

Wykaz petycji
Lp. Skan petycji Data złożenia Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja  Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji Uwagi
1 petycja (kliknij aby pobrać, plik PDF) 15.10.2019r.

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok.13

00-412 Warszawa

13.11.2019 r. Zarząd Powiatu w Ostródzie Uchwałą Nr 35/120/2019 przekazał petycję zgodnie z właściwością Staroście Ostródzkiemu