Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz petycji złożonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie w 2016 roku

Wykaz petycji złożonych w Starostwie Powiatowym  w Ostródzie w 2016 roku

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z dnia 5 września 2014  r. poz.1195)

 

Wykaz petycji
Lp. Skan petycji Data złożenia Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja  Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji Uwagi
1 petycja (kliknij aby pobrać, plik PDF) 10.05.2016r.

 

-

10.05.2016 r.- petycję przekazano
do rozpatrzenia Zarządowi Dróg Powiatowych

13.05.2016 - wezwano podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia wymogów formalnych

 

Podmiot wnoszący petycję nie odniósł się w określonym ustawowo terminie do otrzymanego w dniu 18.05.2016 r. wezwania, w związku z tym petycja z przyczyn formalnych pozostaje bez rozpatrzenia.

-
2 petycja (kliknij aby pobrać, plik PDF) 13.05.2016r. -

13.05.2016 r.- petycję przekazano
do rozpatrzenia Wydziałowi BA oraz
w celu zasięgnięcia opinii Wydziałowi RLŚ
13.05.2016 r. - wezwano podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia wymogów formalnych
4.08.2016 -   udzielono odpowiedzi, w której petycję uznano za bezprzedmiotową

-
3 petycja (kliknij aby pobrać, plik PDF) 13.06.2016r.

Spełeczny Komitet Protestacyjny

Andrzej Waszczyszyn

 

13.06.2016 r.- petycję przekazano
do rozpatrzenia Zarządowi Dróg Powiatowych
2.08.2016 -   udzielono odpowiedzi, w której petycję uznano za bezprzedmiotową
-
4 petycja (kliknij aby pobrać, plik PDF) 07.11.2016r. -

17.11.2016 r. udzielono odpowiedzi - petycję zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach pozostawia się bez rozpatrzenia.

-
5 petycja (kliknij aby pobrać, plik PDF) 29.11.2016r. - 2.12.2016 r. udzielono zainteresowanemu odpowiedzi negatywnej -