Wersja obowiązująca z dnia

Mienie Powiatu Ostródzkiego - stan na 31.12.2017

Informacja o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego

stan na dzień 31.12.2017 roku

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1185 działek o łącznej powierzchni 1045,6628 ha -  wykaz stanowi załącznik Nr 1 (Kliknij aby pobrać, plik PDF) , w tym:

 • 62 działki o łącznej powierzchni 39,8119 ha pozostaje w trwałym zarządzie 12 jednostek organizacyjnych powiatu- wykaz stanowi załącznik Nr 2 (Kliknij aby pobrać, plik PDF),
   
 • 106 działek o łącznej powierzchni 71,6859 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu ( siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie, nieruchomości na poszerzenie dróg przeznaczone do przekazania w trwały zarząd ZDP) - wykaz  stanowi załącznik Nr 3 (Kliknij aby pobrać, plik PDF),
   
 • 9 działek to udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których powiat jest właścicielem lokali - wykaz lokali mieszkalnych stanowi załącznik Nr 4 (Kliknij aby pobrać, plik PDF)
   
 • 2 działki o łącznej powierzchni 0,0343 ha pozostają w wieczystym użytkowaniu osób, które nabyły własność lokali mieszkalnych,
   
 • 1006 działek o łącznej powierzchni 934,1386 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych przekazane w zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie.