Wersja obowiązująca z dnia

Mienie Powiatu Ostródzkiego - stan na dzień 31.12.2016

 MIENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO

wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1149 działek o łącznej powierzchni 1044,2453 ha -  wykaz stanowi załącznik Nr 1 (Kliknij aby pobrać, plik PDF) , w tym:

  • 62 działki o łącznej powierzchni 39,8119 ha pozostaje w trwałym zarządzie 12 jednostek organizacyjnych powiatu- wykaz stanowi załącznik Nr 2 (Kliknij aby pobrać, plik PDF),
  • 88 działek o łącznej powierzchni 71,6004 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu ( siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane,  nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie, nieruchomości na poszerzenie dróg przeznaczone do przekazania w trwały zarząd ZDP)  - wykaz stanowi załącznik Nr 3 (Kliknij aby pobrać, plik PDF),
  • 6 działek to udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których powiat jest właścicielem lokali - wykaz lokali mieszkalnych stanowi załącznik Nr 4 (Kliknij aby pobrać, plik PDF),
  • 2 działki o łącznej powierzchni 0,0343 ha pozostają w wieczystym użytkowaniu osób, które nabyły własność lokali mieszkalnych, 
  • 988 działki o łącznej powierzchni 932,7734 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych przekazane w zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie.