Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Mienie Powiatu Ostródzkiego

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski | wersja archiwalna

Mienie Powiatu Ostródzkiego -stan na dzień 31.12.2014r

Informacja o stanie mienia powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1094 działek o łącznej powierzchni 1029,7686 ha - wykaz stanowi załącznik Nr 1 w tym:
- 62 działki o łącznej powierzchni 39,8119 ha pozostaje w trwałym zarządzie 12 jednostek organizacyjnych powiatu- wykaz stanowi załącznik Nr 2,
- 119 działek o łącznej powierzchni 72,0135 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu ( siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie, nieruchomości na poszerzenie dróg przeznaczone do przekazania w trwały zarząd ZDP) - wykaz stanowi załącznik Nr 3,
- 11 działek stanowią nieruchomości oraz udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi (15 lokali mieszkalnych – pow. dz. 4,5854 ha) - wykaz stanowi załącznik Nr 4,
- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0343 ha pozostają w wieczystym użytkowaniu osób, które nabyły własność lokali mieszkalnych,
- 902 działki o łącznej powierzchni 917,1880 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych przekazane w zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie.