Wersja obowiązująca z dnia

Mienie Powiatu Ostródzkiego -stan na 31.12.2011r

MIENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO
Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Powiat Ostródzki jest właścicielem i współwłaścicielem 1040 działek o łącznej powierzchni 1005,6042 ha w tym: