Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Mienie Powiatu Ostródzkiego

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Mienie Powiatu Ostródzkiego -stan na 01.01.2011r.

MIENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO 
Stan na dzień 01.01.2011 roku


Na dzień 01 stycznia 2011 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1031 działek o łącznej powierzchni 1018,1725 ha w tym: 

  • 58 działek o łącznej powierzchni 34,8742 ha pozostaje w trwałym zarządzie 13 jednostek organizacyjnych powiatu- wykaz stanowi załącznik Nr 1 (Kliknij aby pobrać, plik PDF)
  • 80 działek o łącznej powierzchni 58,7522 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu ( siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie) - wykaz stanowi załącznik Nr 2 (Kliknij aby pobrać, plik PDF)
  • 10 działek stanowią nieruchomości oraz udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi (18 lokali mieszkalnych) - wykaz stanowi załącznik Nr 3 (Kliknij aby pobrać, plik PDF)
  • 2 działki o łącznej powierzchni 0,0343 ha pozostają w wieczystym użytkowaniu osób, które nabyły własność lokali mieszkalnych, 
  • 881 działek o łącznej powierzchni 919,8042 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych - wykaz stanowi załącznik Nr 4 (Kliknij aby pobrać, plik PDF),