Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Mienie Powiatu Ostródzkiego

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski | wersja archiwalna

Mienie Powiatu Ostródzkiego -stan na 31.12.2009r.

MIENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO
Stan na dzień 31 grudnia 2009 roku


Powiat Ostródzki w dniu 31 grudnia 2009 roku był właścicielem i współwłaścicielem 1002 działek o łącznej powierzchni 1015,5567 ha w tym:
- 57 działek o łącznej powierzchni 34,2989 ha pozostaje w trwałym zarządzie 13 jednostek organizacyjnych Powiatu- wykaz załącznik Nr 1,
- 69 działek o łącznej powierzchni 58,5096 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu ( siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie) - wykaz załącznik Nr 2,
- 10 działek stanowią nieruchomości oraz udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi ( 18 lokali mieszkalnych) - wykaz załącznik Nr 3,
- 3 działki o łącznej powierzchni 0,0889 ha pozostają w wieczystym użytkowaniu osób, które nabyły własność lokali mieszkalnych,
- 863 działki o łącznej powierzchni 919,3823 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych- wykaz załącznik Nr 4,