Wersja obowiązująca z dnia

Mienie Powiatu Ostródzkiego -stan na 31.12.2008r.

MIENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO
Stan na dzień 31 grudnia 2008 roku


Powiat Ostródzki w dniu 31 grudnia 2008 roku był właścicielem ( i współwłaścicielem ) 936 działek o łącznej powierzchni 998,2764 ha w tym: