Umowa partnerska z Osterode am Harz

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Porozumienia i umowy
Wersja z dnia

Umowa partnerska z Osterode am Harz

UMOWA PARTNERSKA
o współpracy pomiędzy

POWIATEM OSTRÓDZKIM w RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
i POWIATEM OSTERODE AM HARZ w REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC

Powiat Ostródzki i Powiat Osterode am Harz nawiązują stosunki partnerskie. Idea ta powstaje w tej świadomości, że współpraca przyczyni się do wzajemnego zrozumienia i przyjaźni pomiędzy narodami polskim i niemieckim oraz do tworzenia pokojowej i wolnej Europy.


Celem partnerstwa jest wzajemne poznawanie kultury i form życia społecznego obu narodów, wymiana doświadczeń, pogłębianie znajomości językowych, które pozwolą na lepsze komunikowanie się.

Aby rozwinąć przyjazne stosunki pomiędzy mieszkańcami obydwu powiatów, przedstawiciele naszych samorządów zobowiązują się do:

  • wymiany młodzieży szkolnej oraz organizacji młodzieżowych,
  • regularnej wymiany na płaszczyźnie kultury, turystyki i sportu,
  • obustronnej wymiany przedstawicieli samorządów powiatowych,
  • wspierania indywidualnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami,
  • wspierania inicjatyw na innych płaszczyznach, o ile będą one służyć wzmacnianiu partnerskich stosunków i współpracy pomiędzy obydwoma powiatami.

Dokument ten został sporządzony dnia 25 maja 2001 r. w Ostródzie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach polskim i niemieckim. Obydwa egzemplarze są równie wiążące.


Dokument ważny jest od daty podpisania.

POWIAT OSTERODE AM HARZ
Bernhard Reuter
Starosta

POWIAT OSTRÓDZKI
Jan Antochowski
Starosta