Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen, stowarzyszeniem zarejestrowanym z siedzibą w Osterode am Harz w Republice Federalnej Niemiec o współpracy partnerskiej

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Porozumienia i umowy
Wersja z dnia

Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen, stowarzyszeniem zarejestrowanym z siedzibą w Osterode am Harz w Republice Federalnej Niemiec o współpracy partnerskiej

POROZUMIENIE
między
Powiatem Ostródzkim w województwie warmińsko - mazurskim,
Rzeczpospolita Polska
a
Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen, stowarzyszeniem zarejestrowanym
z siedzibą w Osterode am Harz w Republice Federalnej Niemiec
o współpracy partnerskiej

Ponad 650-letnia, bogata, wielokulturowa i w części niemiecka historia terytorium dawnego Powiatu Osterode Ostpr. i dzisiejszego Powiatu Ostródzkiego tworzy dla byłych i obecnych mieszkańców ważne, wspólne dziedzictwo.
 
W interesie utrzymania tego dziedzictwa i rozpowszechniania wiedzy o historii obydwu Powiatów sprzed 1945 roku obie strony umowy chcą w ramach współpracy dążyć do tego, by to porozumienie wykonać, a jej cele urzeczywistnić. W szczególności Wspólnota Powiatowa Osterode Ostpreußen wesprze działania Powiatu Ostródzkiego, których celem będzie kultywowanie pamięci o dawnych mieszkańcach byłego Powiatu i wspieranie żyjącej tu dzisiaj mniejszości niemieckiej. 

W ramach tego porozumienia zostaje podjęta partnerska współpraca, stanowiąca wkład do porozumienia między narodami, która obejmuje następujące obszary: 

  1. zachowanie dóbr kultury dawnego Powiatu Osterode Ostpr. na terytorium dzisiejszego Powiatu Ostródzkiego, które powstały do roku 1945, i pogłębianie wiedzy historycznej o dawnym Powiecie, m.in. poprzez wspólne opracowanie i opublikowanie „Historii Powiatu Osterode Ostpr./Ostródzkiego", 
  2. włączenie Wspólnoty Powiatowej Osterode Ostpr. do prac związanych z zabezpieczeniem, utrzymaniem i renowacją zabytków, budynków i pomników na terenie Powiatu Ostródzkiego, uwzględniając przy tym przeszłość niemiecką, oraz do prac związanych z pielęgnowaniem cmentarzy niemieckich,
  3. rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy o działalności ważnych osobistości, które żyły przed rokiem 1945 w Powiecie Ostródzkim, dawniej Osterode Ostpr.,
  4. badanie i zachowanie pamięci o historycznych wydarzeniach z czasów przed 1945 r.,
  5. wspieranie tożsamości, tradycji kulturalnych i trybu życia mniejszości niemieckiej, oraz pomoc socjalna i humanitarna,
  6. promowanie nauki języka niemieckiego,
  7. wspieranie działającej w mieście Ostróda społeczności niemieckiej,
  8. rozwój przyjaznych stosunków i kontaktów między dawnymi i obecnymi mieszkańcami Powiatu Ostródzkiego, dawniej Osterode Ostpr., szczególnie poprzez zapraszanie na imprezy kulturalne i wspieranie wzajemnych odwiedzin, przede wszystkim młodych ludzi,
  9. promowanie turystyki i gotowości wsparcia, przy istniejących możliwościach, kontaktów gospodarczych.


Obie strony wyrażają gotowość do realizacji tej umowy/tego porozumienia i do omawiania na regularnie odbywających się spotkaniach stanu realizacji przyjętych zobowiązań.

Umowę zawarto dnia 9 czerwca 2010 r. w Ostródzie


Włodzimierz Brodiuk
Starosta Powiatu Ostródzkiego

Dieter Gasser
Przewodniczący Wspólnoty Powiatowej Osterode Ostpreuβen