Wersja obowiązująca z dnia

Pozanormatywne skrajnie obiektów mostowych, ograniczenia tonażu na drogach i ulicach powiatowych oraz na obiektach mostowych

Wykaz dróg i ulic powiatowych oraz obiektów mostowych, na których występują ograniczenia tonażu oraz pozanormatywne skrajnie poziome i pionowe.

 

 1. Ograniczenia tonażu na drogach i ulicach powiatowych

 

 1. Droga powiatowa Nr 1160 N dr Nr 1161 N – Łępno – Podągi – dr. woj. nr 528
  • od km 7+790 do km 10+332 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 528
 2. Droga powiatowa Nr 1182 N Połowite – Gumniska Wielkie
  • od km 0+000 do km 7+614 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” obowiązuje na całej długości drogi
 3. Droga powiatowa Nr 1183 N Godkowo – Strużyna – Niebrzydowo Wlk. – dr Nr 1180 N
  • od km 23+116 do km 26+972 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy pojazdów rolniczych i mleczarskich” od m. Bogaczewo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1180 N Morąg – dr Nr 1199 N
 4. Droga powiatowa Nr 1186 N Wilamowo – Słonecznik – Prośno - Ruś
  • od km 14+581 do km 17+902 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t” od m. Prośno do m. Ruś
 5. Droga powiatowa Nr 1188 N Kupin – Wólka Majdańska
  • od km 12+116 do km 15+335 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od granicy powiatu do drogi gminnej (była droga krajowej Nr 7)
 6. Droga powiatowa Nr 1192 N Liksajny – Winiec
  • od km 0+000 do km 5+238 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t” od drogi gminnej (była droga krajowa Nr 7) do m. Winiec
 7. Droga powiatowa Nr 1195 N Niebrzydowo Wielkie – Boguchwały
  • od km 0+000 do km 8+335 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 528 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1199 N Pieszkowo – Boguchwały – Zawroty
 8. Droga powiatowa Nr 1199 N Pieszkowo – Boguchwały – Zawroty
  • od km 0+000 do km 8+990 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1201 N Miłakowo – Kalisty – dr woj. Nr 530 – Brzydowo – Boguchwały do m. Boguchwały
  • od km 9+015 do km 16+130 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od m. Boguchwały (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1201 N Miłakowo – Kalisty – dr. woj. Nr 530 – Brzydowo – Boguchwały) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1197 N ośrodek wypoczynkowy Kretowiny – dr. Nr 1199 N
 9. Droga powiatowa Nr 1203 N Wilnowo – Mostkowo – Jonkowo – Gutkowo
  • od km 0+000 do km 7+725 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1199 N Pieszkowo – Boguchwały – Zawroty do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 530”
 10. Droga powiatowa Nr 1211 N Sambród – Morąg
  • od km 7+560 do km 10+060 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1918 N dr. Nr 1213 N – Kamionka – Królewo – dr. woj. Nr 527 do początku m. Nowy Dwór
 11. Droga powiatowa Nr 1212 N Tynwałd – Rudzienice – Gierłoż – Turznica
  • od km 11+345 do km 15+355 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy pojazdów gospodarki leśnej” od m. Gierłoż do skrzyżowania z drogą gminną
 12. Droga powiatowa Nr 1213 N dr Nr 1211 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin – Wenecja
  • od km 0+000 do km 1+862 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 6 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1211 N Sambród – Morąg do m. Dobrocinek
 13. Droga powiatowa Nr 1219 N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo
  • od km 0+060 do km 18+279 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy komunikacji publicznej, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od m. Bramka za skrzyżowaniem z drogami gminnymi na terenie gminy Morąg do skrzyżowania z ulicą Jarzębinową w m. Miłomłyn
  • od km 24+606 do km 32+206 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od m. Liwa (skrzyżowanie do m. Rogowo) do granicy powiatu
 14. Droga powiatowa Nr 1225 N Tabórz – Zawady Małe
  • od km 0+000 do km 2+672 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy PKS i zaopatrzenia” od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 530 do m. Plichta
  • od km 2+702 do km 9+596 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy lasów państwowych” od końca m. Plichta do m. Zawady Małe (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 16)
 15. Droga powiatowa Nr 1230 N Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki
  • od km 1+484 do km 3+905 znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych, mieszkańców i ich zaopatrzenia” od skrzyżowania z ulicą Plebiscytową do wjazdu do tartaku k/m Lubajny
  • od km 7+597 do km 10+553 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy lasów państwowych” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1249 N dr Nr 1230 N – Idzbark – dr kraj. Nr 7 k/m Idzbark do m. Stare Jabłonki (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1247 N Kątno – Stare Jabłonki)
 16. Droga powiatowa Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek
  • od km 0+000 do km 4+382 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów” od drogi krajowej Nr 16 (m. Wirwajdy) do drogi krajowej Nr 15 (m. Smykowo)
  • od km 13+530 do km 18+357 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad k/m Durąg do mostu nad rzeką Drwęcą w kierunku m. Ostrowin
 17. Droga powiatowa Nr 1233 N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda
  • od km 0+000 do km 8+223 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów” od drogi krajowej Nr 16 (m. Wirwajdy) do drogi krajowej Nr 15 (m. Lipowo)
  • od km 8+351 do km 13+098 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od drogi krajowej Nr 15 do m. Zajączki (skrzyżowanie z drogą powiatowa Nr 1216 N Złotowo – Pietrzwałd – Ryn)
 18. Droga powiatowa Nr 1237 N Ostróda – Brzydowo
  • od km 0+000 do km 6+587 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” od skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1232 N m. Brzydowo
 19. Droga powiatowa Nr 1239 N Smykowo – Naprom
  • od km 0+000 do km 2+240 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczkami o treści „Nie dotyczy pojazdów przewożących odpady” od m. Smykowo do m. Rudno
 20. Droga powiatowa Nr 1241 N Lichtajny – Grabin
  • od km 0+000 do km 4+242 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” od m. Lichtajny do m. Grabin
 21. Droga powiatowa Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad
  • ul. Czarnieckiego w Ostródzie od km 0+010 do km 0+835 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów i służb komunalnych” od skrzyż. z ul. pow. 11-go Listopada do skrzyż. z ul. pow. Piłsudskiego”
  • od km 4+653 do km 9+550 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów” od m. Cibory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek k/m Durąg
  • od km 14+520 do km 16+855 znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od m. Glądy do m. Szczepankowo (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1924 N Szczepankowo – Gierzwałd - Pacółtowo)
 22. Droga powiatowa Nr 1249 N dr Nr 1230 N – Idzbark – dr kraj. Nr 7
  • od km 1+275 do km 2+619 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” od m. Idzbark do drogi krajowej Nr 7
 23. Droga powiatowa Nr 1259 N dr Nr 1257 N – Samin – Leszcz – dr woj. Nr 542
  • od km 4+463 do km 8+390 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” od m. Samin do m. Ostrowite
 24. Droga powiatowa Nr 1261 N Frygnowo – Łodwigowo – dr Nr 1264 N
  • od km 0+000 do km 13+130 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów” od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 542 m. Frygnowo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1264 N Leszcz – Jankowice – Rączki - Moczysko
 25. Droga powiatowa Nr 1264 N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko
  • od km 0+000 do km 2+599 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 14 t” od m. Leszcz do granicy powiatu
  • od km 5+686 do km 7+539 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 14 t” od granicy powiatu do zjazdu do żwirowni Gardyny II
 26. Droga powiatowa Nr 1266 N Samin – Stębark – Łodwigowo
  • od km 6+180 do km 8+860 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów” od m. Stębark do m. Łodwigowo
 27. Droga powiatowa Nr 1267 N Wierzbica – Gutowo – Rybno
  • od km 4+830 do km 5+486 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z drogą gminną za m. Elgnowo do granicy powiatu
 28. Droga powiatowa Nr 1401 N dr woj. Nr 593 – Raciszewo – Kalisty – Gołogóra
  • od km 3+105 do km 6+091 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1959 N Pityny – Włodowo do m. Wojciechy
  • od km 6+110 do km 8+724 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” od m. Wojciechy do granicy powiatu
 29. Droga powiatowa Nr 1922 N Kraplewo – Lichtajny
  • od km 0+000 do km 1+689 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek k/m Kraplewo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad k/m Lichtajny
 30. Droga powiatowa Nr 1928 N dr woj. Nr 526 – Połowite – Jarnołtowo – Zajezierze
  • od km 0+009 do km 5+714 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od dr. woj. nr 526 do skrzyż. z dr. pow. Nr 1184 N Bajdy – Sadławki – Wielki Dwór
  • od km 8+304 do km 12+613 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1207 N Budwity – Jarnołtowo – dr woj. Nr 519 (Zalewo) do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 519
 31. Droga powiatowa Nr 1957 N dr. woj. Nr 537 – Jagodziny – Lewad Wielki
  • od km 6+039 do km 7+894 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „ Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych, mieszkańców i ich zaopatrzenia” od m. Kolonia Elgnowo do m. Elgnowo
 32. Droga powiatowa Nr 1963 N dr Nr 1232 N – Dziadyk – Ryn – Glądy
  • od km 0+000 do km 5+555 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od m. Kraplewo do m. Ryn
 33. Droga powiatowa Nr 1965 N Zawroty – Szeląg (dr. woj. Nr 530)
  • od km 0+000 do km 3+430 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od m. Zawroty do końca m. Ruś
 34. Ulica powiatowa Nr 3001 N Garnizonowa w Ostródzie
  • od km 0+878 do km 0+968 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t” za wjazdem do bazy PKS do końca ulicy
 35. Ulica powiatowa Nr 3003 N Ignacego Paderewskiego w Ostródzie
  • od km 0+250 do km 0+495 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” od ulicy Prusa do końca ulicy
 36. Ulica powiatowa Nr 3004 N Fryderyka Chopina w Ostródzie
  • od km 0+000 do km 0+214 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
 37. Ulica powiatowa Nr 3005 N Bolesława Chrobrego w Ostródzie
  • od km 0+180 do km 1+218 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy służb komunalnych” od cmentarza komunalnego do końca ulicy
 38. Ulica powiatowa Nr 3008 N Dominika Savio w Ostródzie
  • od km 0+000 do km 0+099 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” od ulicy Plac Tysiąclecia PP do zjazdu do sklepu Lidl
 39. Ulica powiatowa Nr 3011 N Graniczna w Ostródzie
  • od km 0+030 do km 0+585 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów i służb komunalnych”  obowiązuje na całej długości drogi
 40. Ulica powiatowa Nr 3012 N Grunwaldzka w Ostródzie
  • od km 0+032 do km 0+383 -  znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów i  służb komunalnych” od skrzyż. z ul. pow. Czarnieckiego do skrzyż z ul. pow. Drwęcką
 41. Ulica powiatowa Nr 3013 N Jana Kilińskiego w Ostródzie
  • od km 0+000 do km 0+494 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
 42. Ulica powiatowa Nr 3015 N Mikołaja Kopernika w Ostródzie
  • od km 0+020 do km 0+340 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy służb komunalnych” obowiązuje na całej długości drogi
 43. Ulica powiatowa Nr 3016 N Armii Krajowej w Ostródzie
  • od km 0+000 do km 0+253 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
 44. Ulica powiatowa Nr 3019 N Johana Herdera w Ostródzie
  • od km 0+000 do km 0+236 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
 45. Ulica powiatowa Nr 3020 N Krzywa w Ostródzie
  • od km 0+000 do km 0+388 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
 46. Ulica powiatowa Nr 3025 N Gen. Sikorskiego w Ostródzie
  • od km 0+000 do km 0+236 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
 47. Ulica powiatowa Nr 3028 N Stanisława Moniuszki w Ostródzie
  • od km 0+000 do km 0+345 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
 48. Ulica powiatowa Nr 3029 N Adama Mickiewicza w Ostródzie
  • od km 0+060 do km 0+750 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z ulica Stapińskiego do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską
 49. Ulica powiatowa Nr 3030 N Nadrzeczna w Ostródzie
  • od km 0+100 do km 0+350 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” od wjazdu do Przedsiębiorstwa „Dromo” do końca ulicy
 50. Ulica powiatowa Nr 3033 N Parkowa w Ostródzie
  • od km 0+040 do km 0+384 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z ulicą 3-go Maja do skrzyżowania z ulicą Klonową
  • od km 0+970 do km 1+075 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „ Nie dotyczy autobusów i służb komunalnych” od skrzyżowania z ulicą Zakole do skrzyżowania z ulicą Partyzantów
 51. Ulica powiatowa Nr 3041 N Kazimierza Pułaskiego w Ostródzie
  • od km 0+000 do km 0+304 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” od ulicy Olsztyńskiej do skrzyżowania z ulicą Plac Tysiąclecia PP
  • od km 0+144 do km 0+188 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” od ulicy Plac Tysiąclecia PP do skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego
 52. Ulica powiatowa Nr 3042 N Mikołaja Reja w Ostródzie
  • od km 0+250 do km 0+300 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” od skrzyżowania z ulicą Lengowskiego do skrzyżowania z ulicą Kosynierską
 53. Ulica powiatowa Nr 3046 N Juliusza Słowackiego w Ostródzie
  • od km 0+660 do km 0+995 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy służb miejskich” od wjazdu do PKS do końca ulicy
 54. Ulica powiatowa Nr 3047 N Henryka Sienkiewicza w Ostródzie
  • od km 0+000 do km 0+460 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
 55. Ulica powiatowa Nr 3050 N Jana Stapińskiego w Ostródzie
  • od km 0+040 do km 0+410 - znak B-5 „zakaz wjazdu  samochodów ciężarowych powyżej 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy straży pożarnej,  służb komunalnych i zaopatrzenia sklepów” obowiązuje na całej długości ulicy
 56. Ulica powiatowa Nr 3054 N Plac Tysiąclecia PP w Ostródzie
  • od km 0+000 do km 0+724 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” cały plac
 57. Ulica powiatowa Nr 3065 N Jagiełły w Morągu
  • od km 0+019 do km 0+133 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” z tabliczką o treści: „Nie dotyczy pojazdów Straży Pożarnej oraz zaopatrzenia” obowiązuje na całej długości ulicy

 

 1. Ograniczenia tonażu na obiektach mostowych

 

 1. Droga powiatowa Nr 1180 N Morąg – dr Nr 1199 N
  • km 5+822 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Żabi Róg
 2. Droga powiatowa Nr 1186 N Wilamowo – Słonecznik – Prośno - Ruś
  • km 10+538 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” m. Słonecznik
 3. Droga powiatowa Nr 1192 N Liksajny – Winiec
  • km 2+795 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Liksajny
 4. Droga powiatowa Nr 1194 N dr Nr 1307 N (Zalewo) – Miłomłyn
  • km 17+477 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Miłomłyn ul. Przejazdowa 
  • km 17+677 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Miłomłyn ul. Kościelna
 5. Droga powiatowa Nr 1219 N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo
  • km 22+368 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Liwa
  • km 31+460 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Boguszewo
 6. Droga powiatowa Nr 1229 N Bynowo – Karnity
  • km 2+466 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Karnity
  • km 2+689 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Karnity
 7. Droga powiatowa Nr 1230 N Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki
  • km 9+773 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Stare Jabłonki
 8. Droga powiatowa Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek
  • km 1+123 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Wirwajdy
  • km 14+896 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” k/m Szyldak
  • km 18+357 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” k/m Ostrowin
 9. Droga powiatowa Nr 1233 N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda
  • km 6+460 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Reszki 
  • km 8+223 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” m. Lipowo
 10. Droga powiatowa Nr 1235 N Smykówko – Klonowo
  • km 4+500 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Pietrzwałd
 11. Droga powiatowa Nr 1241 N Lichtajny – Grabin
  • km 1+518 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Grabinek
 12. Droga powiatowa Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad
  • km 10+733 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Durąg
 13. Droga powiatowa Nr 1245 N Warlity Wielkie – Ostróda
  • km 2+665 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Mała Ruś
 14. Droga powiatowa Nr 1249 N dr Nr 1230 N – Idzbark – dr kraj. Nr 7
  • km 2+598 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Idzbark
 15. Droga powiatowa Nr 1251 N Durąg – Rychnowo
  • km 3+862 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Rychnowo
 16. Droga powiatowa Nr 1253 N Rychnowo – Pacółtowo – Zybułtowo – Wierzbowo – Klęczkowo – Komorniki
  • km 12+378 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Zybułtowo
 17. Droga powiatowa Nr 1255 N Dąbrówno – Tuczki – Płośnica – Gródki
  • km 0+950 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Dąbrówno ul. Zamkowy Młyn
 18. Droga powiatowa Nr 1257 N dr Nr 1235 N – Marwałd – Jabłonowo
  • km 7+252 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Marwałd
 19. Droga powiatowa Nr 1258 N Elgnowo – dr Nr 1257 N
  • km 3+614 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Krajewo
 20. Droga powiatowa Nr 1924 N Szczepankowo – Gierzwałd – Pacółtowo
  • km 4+196 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Gierzwałd
 21. Ulica powiatowa Nr 3029 N Adama Mickiewicza w Ostródzie
  • km 0+835 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Ostróda
 22. Ulica powiatowa Nr 3090 N Zawiszy w Morągu
  • km 0+103 - przepust - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t” m. Morąg
 23. Ulica powiatowa Nr 3092 N Bez nazwy w Morągu
  • km 0+073 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” m. Morąg

 

 1. Pozanormatywne skrajnie poziome i pionowe na obiektach mostowych i drogach powiatowych

 

 1. Droga powiatowa Nr 1160 N dr Nr 1161 N – Łępno – Podągi – dr woj. Nr 528
  • km 10+256 – wiadukt kolejowy - znak B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 3,7 m”
 2. Droga powiatowa Nr 1193 N dr Nr 1162 N – Warkałki – dr woj. Nr 528
  • km 5+753 – wiadukt kolejowy - znak B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 3,7 m”
 3. Droga powiatowa Nr 1194 N dr Nr 1307 (Zalewo) – Miłomłyn
  • wjazdu km 17+477 - most nad Kanałem Iławskim w m. Miłomłyn - znak B-15 „zakaz pojazdów o szerokości ponad 3,5 m”
 4. Droga powiatowa Nr 1219 N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo
  • km 22+368 - most nad Kanałem Elbląskim k/m Liwa - znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 3,5 m”
 5. Droga powiatowa Nr 1229 N Bynowo – Karnity
  • km 2+466 - most nad Kanałem Iławskim k/m Karnity - znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 3,5 m”
 6. Droga powiatowa Nr 1245 N Warlity Wielkie – Ostróda
  • km 2+665 - most nad Kanałem Ostródzkim k/m Międzylesie - znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 3,0 m”
 7. Droga powiatowa Nr 1255 N Dąbrówno – Tuczki – Płośnica – Gródki
  • km 0+950 - most nad rzeką Wel w m. Dąbrówno - znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 3,0 m”