Wersja obowiązująca z dnia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
NIP 741-17-73-954
Regon - 510827093
adres strony internetowej:
www.pcpr.ostroda.pl

Dyrektor: Tomasz Podsiadło


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostódzkiego dzialającą w formie jednostki budżetowej.

 

Majątek :

Jednostka

Położenie
nieruchomości 

Numer
działki 

Powierzchnia
działki 

 Rodzaj zabudowy

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Miasto Ostróda
obręb Nr
ul. Jana III 
Sobieskiego 5


 

 budynek administracyjny

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Kościuszki 2
tel. 642-73-88

Majątek ruchomy o wartości ewidencyjnej 204.146,5 zł 

Załączniki