Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Jednostki organizacyjne: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Zespół ds. analiz i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Zespół ds. analiz i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 

Osoby prowadzące:

Izabela Więckowska
Marta Dzieniszewska
Magdalena Dzikowska
Mariusz Bojarowski

tel. (89) 642-98-89

Zadania:

 1. Wyszukiwanie oraz gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań Centrum Pomocy.
 2. Inicjowanie i koordynowanie pracy Centrum Pomocy w zakresie przygotowywania programów i projektów służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
 3. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych na realizację programów i projektów służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
 4. Wdrażanie projektów i monitorowanie poziomu ich realizacji.
 5. Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 6. Obsługa podmiotów kontrolujących realizację projektów finansowanych ze środków europejskich.
 7. Bieżące analizowanie zapisów dokumentów strategicznych niezbędnych do realizacji działań.
 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami.
 9. Tworzenie dokumentów planistycznych z zakresu pomocy społecznej (strategie, programy powiatowe, itp.).
 10. Prowadzenie działań na rzecz realizacji strategii oraz programów.
 11. Aktualizowanie informacji znajdujących się na stronie internetowej Centrum Pomocy.
 12. Opracowanie planów i sprawozdań dotyczących prowadzonej działalności.
 13. Zbieranie informacji dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych, diagnozowanie potrzeb.
 14. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.