Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Jednostki organizacyjne: Szkoły i placówki oświatowe
Wersja z dnia nieobowiązująca

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Dyrektor: Halina Pasternacka
 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu.
14 - 300 Morąg, ul. Kujawska 1.
Tel. (89) 757 26 70
e-mail: mgzszio@poczta.onet.pl  
NIP: 741 - 14 - 43 - 062
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
14-300 Morąg, ul. Leśna 6
Tel. (89) 757-20-11

e-mail: pppmorag@poczta.fm

NIP 741-18-08-919
REGON 000707610

Rejon działania Poradni obejmuje:
· Miasto i Gminę Morąg
· Gminę Małdyty
· Miasto i Gminę Miłakowo
· Gminę Łukta

Poradnia jest czynna w godz. 8:00 - 17:00
Sekretariat: 7:30 - 17:30


Zarządzeniem Mazurskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie z dnia 15 marca 1947 roku nr 13311/47 - powołana została Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Morągu. Pierwszym dyrektorem został Wacław Pazderski.
Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania Nr O.I-5050/3/84 szkoła funkcjonuje pod wspólną nazwą Zespół Szkół Zawodowych. W 1997r. Decyzją Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dnia 14.08.1997r. w związku z utworzeniem w szkole Liceum Ogólnokształcącego, zmienia się z dniem 1 grudnia 1998r. nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu.
11 października 1975 roku nadane zostało imię szkole - 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i wręczony został ufundowany przez rodziców sztandar.

Uchwałą Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24.06.2015 r. włączono Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w skład Zespołu.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Morągu jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej. 

Majątek:

Nazwa

Położenie
nieruchomości

Numer
działki

Powierzchnia 
działki 

Rodzaj 
zabudowy

ZSZiO im. 9 Drezdeńskiej
Brygady Artylerii

miasto Morąg
obręb Nr 2, działka Nr 685/4

685/5
685/6
685/7
685/8

0,0019 ha
0,1204 ha 
0,0131 ha
1,1449 ha

budynek szkoły A i B, internat, sala gimnastyczna
lakiernia, garaż

Wartości majątku: majątek ruchomy 1 228 135,18

                              nieruchomości 5 562 287,40

                             
Struktura Zespołu:
Technikum Nr 1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Liceum Ogólnokształcące Nr I

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV
Szkoła Policealna 
Powiatowe Gimnazjum dla Dorosłych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Organem prowadzącym jest POWIAT OSTRÓDZKI.

Nadzór pedagogiczny sprawuje WARMIŃSKO-MAZURSKI KURATOR OŚWIATY W OLSZTYNIE.
Szkoła posiada sztandar i ceremoniał wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu. 

Przedmiot działalności: 
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7.09.1991r. "O systemie oświaty" z późniejszymi zmianami oraz cele i zadania zawarte w statutach szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej wchodzących w jego skład, a w szczególności:
a) organizuje pracę szkół wchodzących w jej skład i zabezpiecza ich pracę statutową,
b) organizuje i koordynuje pracę wszystkich organów Zespołu i podległych szkół,
c) prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół wchodzących w skład Zespołu,
d) prowadzi jednolitą gospodarkę majątkiem Zespołu,
e) prowadzi wspólną  obsługę administracyjną i kadrową,
f) planuje i koordynuje rozwój wszystkich jednostek organizacyjnych (szkół) Zespołu,
g) realizuje zadania dotyczące zagadnień: bezpieczeństwa i higieny pracy, p .poż., obrony cywilnej, spraw socjalnych pracowników, ochrony zdrowia - wynikające z ustaw i szczegółowych przepisów prawa,

h) poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,

Organy Zespołu: 
a) Dyrektor,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski,

e) Rada Pedagogiczna (PPP).

Zasady rekrutacji 
Szczegółowe zasady rekrutacji do poszczególnych typów szkół zawarte są w Statucie szkoły, Informatorze oraz na stronie internetowej szkoły http://www.moragzszio.com.pl/

 

Szczegółowe zadania Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej zawarte są w Statucie poradni. Zasady wydawania orzeczeń i opinii regulują odrębne przepisy. Zakres działalności dostępny na stronie  http://www.pppmorag.com.pl/