Wersja obowiązująca z dnia

Oświadczenia majątkowe - Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej SA za 2019 rok

 
Anonimizacji danych osobowych dokonano na podstawie:

  • ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 5 ust. 2)
  • ustawy o samorządzie powiatowym (art. 25d ust. 1)