Wersja archiwalna z dnia

XLIII Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) zwołuję XLIV sesję Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2024-2038.  
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.
  6. Zamknięcie sesji.

XLIV sesja Rady Powiatu odbędzie się 26 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00 w sali nr 220 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

Waldemar Gazda

Projekty Uchwał
Link do transmisji

 

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.