Wersja obowiązująca z dnia

Plan kontroli na 2024 rok

AN.1711.26.2024 

PLAN KONTROLI NA 2024 ROK

zmiana 24 czerwiec 2024

Lp.

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Termin

Uwagi

1

Starostwo Powiatowe w Ostródzie   

Kontrola sprawdzająca - teczki w formie elektronicznej, stanowiące wyjątki od podstawowego (tradycyjnego) systemu prowadzenia   i dokumentowania spraw

Styczeń

AWK

2

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petӧfi w Ostródzie

Kontrola gospodarki finansowej za rok 2023

Luty

AWK

3

Niepubliczna Poradnia  Psychologiczno- Pedagogiczna KIWI  w Ostródzie

Kontrola prawidłowości   wykorzystania dotacji za 2023

Luty

AWK

4

 Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty

Luty/marzec

AWK

5

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Ostródzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie

Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji za 2023 OREW / NSSPDP

Marzec/ Kwiecień

AWK/OKS

6

SOSW Miłakowo

Kontrola gospodarki finansowej za rok 2023

Kwiecień

AWK/OKS

7

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

Kontrola gospodarki finansowej za rok 2023

Maj

AWK

8

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty

Czerwiec

AWK

9

Zespołu Szkół Licealnych w Morągu; LO Nr II im. L. Kruczkowskiego, Technikum Nr 2

Kontrola gospodarki finansowej za 2023

Lipiec

AWK

10

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu

Kontrola gospodarki finansowej za 2023

Lipiec/ Sierpień

AWK

11

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Im. Św. Dominika Savio W Ostródzie

Kontrola prawidłowości  pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2023

Wrzesień/Październik

AWK /OKS

12

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty

Październik

AWK

13

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Realizacja procedur kontroli obowiązujących w PCPR w zakresie  zadań i działalności jednostki

Październik

AWK

14

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie-Szkoły SMS w Ostródzie Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Kontrola prawidłowości  pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2023

Październik/ Listopad

AWK/OKS

15

Pascal sp. z o.o. Szkoły w Ostródzie

Kontrola prawidłowości  pobrania i wykorzystania dotacji za 2023

Listopad  / Grudzień

AWK/OKS

16

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty

Grudzień

AWK

Ostróda dn. 24.06.2024 r.