Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie o rozpoczęciu czynności ustalenia, wznowienia, wyznaczenia punktów granicznych działki

Załączniki