Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn

RLŚ.6341.63.2017

INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U.2015.469 j.t.)

Starosta Ostródzki

Podaje do publicznej wiadomości

Informację

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

dla Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn

na odprowadzenie nad osadowych wód popłucznych z ujęcia w Liwie dz. nr 102/2 obr. 10 Liwa do studni chłonnej na dz. nr 102/2 obr. 10 Liwa gmina Miłomłyn w ilości: Qmax/h=1,0 m3/h, Qśr/dob.=2,20 m3/24h, Qmax/rok=800 m3/rok
zawiadomienie niniejsze podano do publicznej wiadomości 17 sierpnia 2017r.