Wersja obowiązująca z dnia

DECYZJA NR 540-zm/2023 w sprawie zmiany pozwolenia na budowę decyzji nr Nr 600/2022, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 40 obr. Książnik, gm. Miłakowo

Załączniki