Wersja archiwalna z dnia

Grafik posiedzeń komisji

BR INFORMUJE, IŻ W DNIU 29 LISTOPADA 2023 R. ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE POSIEDZENIA KOMISJI RADY:

O GODZ. 11:00  W SALI 220 – KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI, KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU, KOMISJA ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GEODEZJI ORAZ KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

 1. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST POWIAT OSTRÓDZKI ORAZ WARUNKÓW I ZASAD KORZYSTANIA Z TYCH PRZYSTANKÓW.
 2. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 ROK.
 3. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA LATA 2023-2038.
 4. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU OSTRÓDZKIEGO.
 5. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA BONIFIKATY OD CENY SPRZEDAŻY GRUNTU ZBYWANEGO W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ, NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ, WYKORZYSTYWANEJ NA CELE MIESZKANIOWE.
 6. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI.
 7. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI.
 8. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ NA REALIZACJĘ KTÓRYCH W 2023 ROKU PRZEZNACZA SIĘ ŚRODKI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
 9. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PRZEZ POWIAT OSTRÓDZKI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.
 10. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE "ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2024".
 11. SPRAWY RÓŻNE.

O GODZ. 14:00  W SALI 220 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

 1. OPRACOWANIE I ZATWIERDZENIE PLANU PRACY KOMISJI NA 2024 ROK.
 2. SPRAWY RÓŻNE.

BR INFORMUJE, IŻ W DNIU 1 GRUDNIA 2023 R. ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE POSIEDZENIA KOMISJI RADY:

O GODZ. 13:00  W SALI 220 – KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI, KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU, KOMISJA ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GEODEZJI ORAZ KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA

TEMATAMI POSIEDZENIA BĘDĄ:

 1. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA ROK 2024.
 2. ZAOPINIOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA LATA 2024-2038.
 3. OPRACOWANIE PLANU PRACY KOMISJI NA 2024 ROK.
 4. SPRAWY RÓŻNE.