Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Mazury sp. z o.o.

RLŚ.6341.55.2017

INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U.2015.469 j.t.)

Starosta Ostródzki

Podaje do publicznej wiadomości

Informację

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

dla Mazury sp. z o.o.

 

na odprowadzenie wód opadowych z terenu zakładu do przydrożnego rowu melioracyjnego drogi krajowej S7, budowę wylotu brzegowego zlokalizowanego na dz. nr 102/10 obr. 4 m. Ostróda oraz budowę piaskownika i separatora na dz. nr 104/18 obr. 4 m. Ostróda
zawiadomienie niniejsze podano do publicznej wiadomości 28 lipca 2017r.