Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zawiadomienia

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Morąg

RLŚ.6341.57.2017

 

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U.2015.469 j.t.)

Starosta Ostródzki

Podaje do publicznej wiadomości

Informację

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

dla Gminy Morąg

 

na budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Skiertąg dz. nr 231/1 obr. 1 Morąg na wysokości dz. nr 232 obr. 1 Morąg
zawiadomienie niniejsze podano do publicznej wiadomości 28 lipca 2017r.