Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 211 sztuk drzew usytuowanych na działce nr 310/43 obręb Kajkowo stanowiącej współwłasność Gminy Ostróda oraz osób fizycznych

Załączniki