Wersja obowiązująca z dnia

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok

Krzysztof Hordejuk (rozwiązanie stosunku pracy) (objęcie funkcji) - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, równocześnie pełniący funkcję Geodety Powiatowego

Anonimizacji danych osobowych dokonano na podstawie:

  • ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 5 ust. 2)
  • ustawy o samorządzie powiatowym (art. 25d ust. 1)